Biologisch

Wij zijn met ons bedrijf sinds maart 2016 in omschakeling naar een biologische bedrijfsvoering en vanaf 14 oktober 2017 zijn wij officieel gecertificeerd biologisch. In dit traject zijn we eerst met de grond omgeschakeld en daarna met de veestapel. Grond in omschakeling houdt in dat er geen kunstmest en geen chemische bestrijdingsmiddelen meer gebruikt mogen worden. Vanaf april 2017 zijn ook de melkkoeien en het jongvee in omschakeling gegaan. Zij krijgen grasklaver van eigen land dat biologisch gegroeid is. Dit wordt aangevuld met biologisch graskuilvoer en biologisch krachtvoer, dat aangekocht wordt.  

Certificaat

Sinds 14 oktober 2017 is ons bedrijf officieel gecertificeerd biologisch en vanaf deze datum mag onze melk als biologisch verkocht worden. SKAL is de organisatie die hier in Nederland op toeziet en controleert. Het traject om biologisch te worden, is een uitdaging. Als boer ben je in het omschakeltraject al biologisch aan het produceren, maar dit wordt nog niet erkend en is ook niet terug te zien in de melkprijs. Doordat je niet meer kunt bijsturen met kunstmest of chemische bestrijdingsmiddelen – deze middelen zijn namelijk niet toegestaan bij een biologische bedrijfsvoering - ben je meer afhankelijk van de natuurlijke omstandigheden. SKAL stelt hoge eisen voordat het certificaat BIOLOGISCH afgegeven kan worden. Daarna wordt het bedrijf ieder jaar gecontroleerd. Aangezien we (nog) niet alle ruwvoer zelf kunnen telen, werken we samen met een biologisch akkerbouwer in de omgeving, die ook grasklaver teelt voor onze koeien. Wij zorgen er dan weer voor dat een gedeelte van de mest van onze koeien uitgereden wordt op de biologische akkers. Dit draagt bij aan de kringloopgedachte die belangrijk is bij biologische landbouw.

Certificaat BIOLOGISCH Hillekens Hoeve
© Etten-Leur Bulletin – Alexander Vingerhoeds

Waarom biologisch?

Op ons bedrijf willen we gezond voedsel produceren volgens de kringloopgedachte en er een goede boterham mee te verdienen, zodat het bedrijf ook op langere termijn perspectief behoudt. Door te kiezen voor biologisch, kunnen we aantonen dat wij gegarandeerd zonder kunstmest, zonder chemische bestrijdingsmiddelen, met minimaal antibioticagebruik en met GMO-vrij veevoer (veevoer zonder genetisch gemodificeerde grondstoffen), gezonde melk produceren. Dit zorgt ervoor dat de kostprijs hoger is, maar met het keurmerk BIOLOGISCH ontvangen we dan ook een hogere prijs voor onze melk.