Natuur

In 2007, tegelijkertijd met het bouwen van de nieuwe boerderij, hebben wij op eigen initiatief 1.5 hectare natuur aangelegd. De aangelegde natuurelementen omvatten onder andere drie poelen, een natuurvriendelijke oever met knotwilgen, diverse heggen en een lint van 50 eikenbomen en Oudhollandse hoogstamfruitbomen. Ook is er een bestaande heg van 0.5 hectare aangekocht. Deze 2 hectare natuur heeft verschillende doelen: iets teruggeven aan de omgeving, het landschap blijvend aantrekkelijker maken en de biodiversiteit vergroten. Door deze natuurelementen is de leefomgeving van struweelvogels, zoals de blauwborst en roodborsttapuit, maar ook voor roofvogels, patrijzen, fazanten, hazen, vleermuizen, reeën en bijen aanzienlijk verbeterd. 

Hillekens Hoeve
© Linda Matijsen

Kringloopgedachte

We werken op ons bedrijf volgens de kringloopgedachte. De bodem staat hierin centraal. Een gezonde bodem bestaat uit de volgende onderdelen die ieder in gelijke verhouding voorkomen, dus één derde deel bodemmateriaal / bodemleven, één derde deel water en één derde deel lucht. Onder bodemmateriaal vallen onder andere zand, klei, mineralen en organische stof. Met bodemleven bedoelen we schimmels, wormen, bacteriën en insecten.

 

Het product dat op het land groeit (gras) is voedsel voor de koeien. De koeien produceren hiervan melk, maar ook mest. De mest is weer voedsel voor de bodem. Met de mest wordt het bodemleven gevoed, waardoor de planten uiteindelijk de natuurlijke meststoffen opnemen. De grassen groeien hierdoor rustig en gezond en zijn weer voedsel voor de koeien. Al het grasland is ingezaaid met een mengsel van diverse grassoorten met witte en rode klavers. Zo zorgen we voor zoveel mogelijk biodiversiteit in het weiland en zorgen we ook voor de bodem.

 

De bodem is dus heel belangrijk. Daarom gaan we er heel zorgvuldig mee om. Om de bodem niet te verdichten, gaan we alleen onder goede (droge) omstandigheden met niet te zware machines het land op. Door beweiding laten we de koeien zelf het gras zoveel mogelijk “oogsten”. Goed beheerd grasland legt veel CO2 vast, wat goed is voor de klimaatadaptatie. Door biologisch te werken, produceren we zoveel als mogelijk volgens de kringloopgedachte met een lage ECO-footprint; we produceren dus op een maatschappelijk gewenste wijze. Daarnaast vinden wij het belangrijk om de gronden zoveel mogelijk bij ons bedrijf te hebben en in eigen beheer te hebben: om maximale invloed op het productieproces te hebben en optimaal voor de bodem te kunnen zorgen. Graslandmanagement is daarom erg belangrijk, maar misschien nog wel belangrijker: wij hebben plezier in ons werk en zijn trots op de producten die we produceren!

De Groenste Ondernemer

Met de aanleg van deze nieuwe natuur en de brede aandacht die wij besteden aan biodiversiteit en duurzaamheid, hebben we op 3 september 2010 de B.O.V. trofee gewonnen. Deze trofee wordt jaarlijks uitgereikt tijdens de B.O.V. verkiezing (Beste Ondernemers Visie) die door de plaatselijke Junior Kamer georganiseerd wordt. Het thema van dat jaar was: “De Groenste Ondernemer”. Deze trofee is voor ons een grote waardering voor de manier waarop we al jaren bezig zijn: groen en duurzaam ondernemen.

Hillekens Hoeve
© Linda Matijsen