Kringloopgedachte

We werken op ons bedrijf volgens de kringloopgedachte. De bodem staat hierin centraal. Een gezonde bodem bestaat uit de volgende onderdelen die ieder in gelijke verhouding voorkomen, dus één derde deel bodemmateriaal / bodemleven, één derde deel water en één derde deel lucht. Onder bodemmateriaal vallen onder andere zand, klei, mineralen en organische stof. Met bodemleven bedoelen we schimmels, wormen, bacteriën en insecten.

 

Het product dat op het land groeit (gras) is voedsel voor de koeien. De koeien produceren hiervan melk, maar ook mest. De mest is weer voedsel voor de bodem. Met de mest wordt het bodemleven gevoed, waardoor de planten uiteindelijk de natuurlijke meststoffen opnemen. De grassen groeien hierdoor rustig en gezond en zijn weer voedsel voor de koeien. Al het grasland is ingezaaid met een mengsel van diverse grassoorten met witte en rode klavers. Zo zorgen we voor zoveel mogelijk biodiversiteit in het weiland en zorgen we ook voor de bodem.

 

De bodem is dus heel belangrijk. Daarom gaan we er heel zorgvuldig mee om. Om de bodem niet te verdichten, gaan we alleen onder goede (droge) omstandigheden met niet te zware machines het land op. Door beweiding laten we de koeien zelf het gras zoveel mogelijk “oogsten”. Goed beheerd grasland legt veel CO2 vast, wat goed is voor de klimaatadaptatie. Door biologisch te werken, produceren we zoveel als mogelijk volgens de kringloopgedachte met een lage ECO-footprint; we produceren dus op een maatschappelijk gewenste wijze. Daarnaast vinden wij het belangrijk om de gronden zoveel mogelijk bij ons bedrijf te hebben en in eigen beheer te hebben: om maximale invloed op het productieproces te hebben en optimaal voor de bodem te kunnen zorgen. Graslandmanagement is daarom erg belangrijk, maar misschien nog wel belangrijker: wij hebben plezier in ons werk en zijn trots op de

producten die we produceren!

Kringloopgedachte
© Boerenverstand [bewerkt]