Koeien

In totaal hebben we zo’n 95 melkkoeien en 40 stuks jongvee. Sinds 2007 zijn we bezig met het inkruisen van andere rassen, zoals Montbéliarde, Brown Swiss, Zweeds Roodbont en Jersey. Dit zorgt voor een kleurrijk beeld in de wei. Sinds 2013 zijn we enkel bezig met het inkruisen van Fleckvieh-koeien. Deze koeien komen oorspronkelijk uit het Alpengebied en hebben over het algemeen een erg goede weerstand. Omdat we minimaal antibioticagebruik nastreven, past dit ras prima bij ons bedrijf. Ze worden getypeerd door hun witte koppen en hebben een dubbel doel. Dubbeldoeldieren hebben een goede vlees- en melkproductieaanleg. Ze produceren melk vooral op basis van ruwvoer (gras). Met dit ras gaan we de toekomst in!

Hillekens Hoeve
© BN De Stem