top of page
Pagina 4.png

Inspiratiebedrijf Natuurinclusief

Zes agrarische bedrijven gaan als inspiratiebedrijf dienen voor collega’s die om willen schakelen naar natuurinclusieve landbouw. Aanleiding voor de provincie Noord-Brabant om gebruik te maken van hun expertise en praktijkervaring is de groeiende belangstelling voor een natuurinclusieve bedrijfsvoering en de (praktische) vragen die daarover leven bij boeren. Hillekens Hoeve is geselecteerd als één van de zes inspiratiebedrijven!

Anker 1

Informatie

Wat bieden we aan?

We organiseren in totaal tien themabijeenkomsten met elke keer een ander onderwerp, gerelateerd aan natuurinclusieve landbouw.

Aan wie bieden we dit aan?

In eerste instantie richten wij ons op collega-melkvee

houders, maar ook andere geïnteresseerden uit aanver-wante sectoren zijn welkom

 

Wanneer bieden we dit aan?

 De bijeenkomsten worden verspreid over de periode september 2021 tot oktober 2023 ​gehouden

Waar bieden we dit aan?

Bijeenkomsten vinden plaats op ons eigen melkveebedrijf Hillekens Hoeve te Etten-Leur (regio West-Brabant)

Wat houdt het in?

Steeds meer agrarische ondernemers voelen zich verantwoordelijk voor de kwaliteit van de leefomgeving. Ze willen meer aandacht schenken aan de kwaliteit van bodem en water, minder kunstmest en bestrijdingsmiddelen gebruiken en meer ruimte geven aan planten en dieren. Er is dan ook steeds meer belangstelling onder met name jonge boeren over een transitie naar een natuurinclusieve bedrijfsvoering. Daar leven echter wel veel vragen over, bijvoorbeeld over de inpassing van natuurinclusieve maatregelen, de kosten en baten en het rendement voor bodem, water en biodiversiteit. Daarvoor werd al veel kennis en informatie gedeeld, maar vaak bleven boeren nog met praktische vragen zitten. Daarom heeft de provincie zes bedrijven benoemd waar boeren terecht kunnen met hun vragen en in de praktijk kunnen zien hoe het werkt.

 

Het zijn zeer diverse bedrijven waardoor ze op uiteenlopende thema’s hun expertise kunnen delen over bijvoorbeeld kruidenrijk grasland, compost maar ook over meerwaarde in de markt, nieuw natuurinclusief verdienmodel met minder dieren, keuze nieuwe stal, beter inkomen met minder melk, lage krachtvoerkosten. Het zijn stuk voor stuk voorbeelden die laten zien hoe natuurinclusief ondernemen toekomstbestendig én economisch gezond kan zijn.

Waarom Hillekens Hoeve?

 

De afgelopen periode hebben wij een projectplan geschreven voor de oproep van de provincie. Hierin hebben wij onze visie benoemd en wat meer inzicht gegeven in onze natuur- en landschapsinclusieve bedrijfsvoering. Door onze bedrijfsvoering zo in te steken, hebben wij een toekomstbestendig economisch perspectief. Dit hebben we niet alleen door onze kostprijs laag te houden omdat we zo weinig mogelijk producten aankopen of afvoeren (hiervoor werken samen met een biologisch akkerbouwer), maar ook door in te zetten op lokale verkoop van eigen producten en de specialisatie naar afzet van biologische A2A2-melk. Ons verhaal delen we graag met anderen!

Op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven over de invulling van de verschillende bijeenkomsten? Of zou je meer willen weten over ons als natuurinclusief bedrijf? Laat dan je contactgegevens hier achter en we houden je op de hoogte hoe wij invulling geven aan onze titel als Inspiratiebedrijf Natuurinclusieve Landbouw!

Bedankt voor uw reactie!

bottom of page