top of page

Onze kernwaarden

Als melkveebedrijf streven wij naar een optimale opbrengst, naar goede kwaliteit en goede gezondheid. Niet alleen van ons als mens, maar van alles om ons heen: van bodem tot dieren en van leefomgeving tot product. Dit doen we volgens biologische principes, want voor ons is biologisch gewoon heel logisch!

Hillekens Hoeve - Gezonde Bodem

gezonde bodem

Bij alles wat we doen, proberen we de bodem en het bodemleven zo min mogelijk te verstoren. Een gezonde bodem is namelijk niet alleen erg belangrijk voor onze koeien, maar ook voor onze omgeving. Veel weidevogels voeden zich met bodemorganismen. Dus hoe gezonder de bodem, hoe gezonder de koeien, hoe meer weidevogels en hoe mooier de omgeving!

bottom of page