top of page
Pagina 4.png

Gezonde omgeving

Natuur is eveneens erg belangrijk voor ons. Natuur in de vorm van bomen, struiken en poelen, als bouwstenen voor een prachtig landschap. Maar zeker niet minder belangrijk: natuur als manier van bedrijfsvoering. Bij alles wat we doen, hebben we respect voor de natuur en sluiten we zoveel mogelijk aan bij de natuurlijke processen.

Anker 1
Gezonde Omgeving

Natuur/landschapsinclusief

Toen wij in 2007 ons bedrijf verplaatsten, hebben wij 1,5 hectare natuur aangeplant en 0,5 hectare natuur aangekocht. We hebben drie poelen gegraven, legden een natuurvriendelijke oever met knotwilgen aan, hebben diverse heggen aangeplant en plaatsten een lint van 53 eikenbomen en Oudhollandse hoogstamfruitbomen. We deden dit om iets terug te geven aan de omgeving, om het landschap aantrekkelijker te maken en de biodiversiteit te vergroten. Wij zijn hiermee natuurinclusief. Dat houdt in dat we onze bedrijfsvoering zoveel mogelijk aanpassen aan de natuur. Wij hebben een huiskavel van 50 hectare grasland. Verder beheren wij 15 hectare kruidenrijk grasland in/nabij natuurgebied De Pannenhoef.

Gezonde Omgeving
Anker 2

Biodiversiteit

"Bio" betekent leven "diversiteit" betekent afwisseling. Met de term “biodiversiteit” bedoelen we alle verschillende soorten die we op aarde hebben. Door deze variatie blijft de natuur in evenwicht. Daarom hebben we al ons grasland ingezaaid met een mengsel van diverse gras- en kruidensoorten met witte en rode klavers. Door de natuurelementen op ons bedrijf is de leefomgeving van struweelvogels, zoals de blauwborst en roodborsttapuit, maar ook van roofvogels, patrijzen, fazanten, hazen, vleermuizen, reeën, bijen en andere insecten verbeterd.

verhulst hillekens hoeve etten-leur06.jpg

Gesloten kringlopen

Door biologisch te werken, produceren wij zoveel als mogelijk volgens de kringloopgedachte: het voer voor de koeien komt van ons eigen land en de mest van onze koeien rijden we uit op ditzelfde land, zodat het gras weer groeit voor onze koeien. Aangezien we (nog) niet alle ruwvoer zelf kunnen telen, werken we samen met een biologisch akkerbouwer in de omgeving die grasklaver teelt voor onze koeien. Wij leveren mest terug waarmee de biologisch akkers worden bemest.

Anker 3
Gezonde Omgeving

Agroforestry

Op ons bedrijf hebben we een paar jaar geleden notenbomen geplant. Wanneer deze bomen volgroeid zijn, kunnen de koeien in de zomer onder deze bomen grazen en verkoeling zoeken in de schaduw. Deze bomen leggen CO2 vast  en wortelen dieper dan gras, waardoor zij andere voedingsstoffen uit de bodem kunnen halen. De afgevallen bladeren zijn weer voeding voor het bodemleven. De noten kunnen als voedsel dienen voor insecten, vogels en zoogdieren. En niet geheel onbelangrijk: deze bomen zijn een verfraaiing van het landschap.

Gezonde Omgeving
Anker 4
bottom of page