top of page
Pagina 4.png

Gezonde bodem

Bij alles wat we doen, proberen we de bodem en het bodemleven zo min mogelijk te verstoren. Een gezonde bodem is namelijk niet alleen erg belangrijk voor onze koeien, maar ook voor onze omgeving. Veel weidevogels voeden zich met bodemorganismen. Dus hoe gezonder de bodem, hoe gezonder de koeien, hoe meer weidevogels en hoe mooier de omgeving!

Anker 1
Anker 2

Goede bodemstructuur

De bodem is letterlijk en figuurlijk de basis van ons bedrijf. In de bodem vind je veel verschillende organismen, zoals schimmels, wormen, bacteriën en insecten. Dit wordt ook wel het bodemleven genoemd. Deze organismen vervullen een belangrijke rol, want zij verbeteren de structuur van de bodem. Door een goede bodemstructuur kunnen wortels van planten goed zoeken naar meststoffen en kan water beter afgevoerd of vastgehouden worden. De bodem gaat hierdoor beter om met wisselende weersomstandigheden, zoals hevige regenval of droogte.

Hillekens Hoeve - Gezonde Bodem

niet kerende grondbewerking

Om de bodemstructuur niet te veel te verstoren, gaan we alleen onder droge omstandigheden het land op met zo licht mogelijke machines. Daarnaast ploegen we niet meer, maar maken we gebruik van Niet Kerende Grondbewerking. Dit betekent dat we de bodem niet dieper dan 12 centimeter bewerken. Door de bodem niet te ploegen en veel minder intensief te bewerken, sparen we het bodemleven. Door ploegen komt er namelijk zuurstof in de bodem, waardoor organische stof sneller wordt afgebroken en er CO2 ontstaat.

Anker 3
Gezonde Bodem

Zonder kunstmest en bestrijdingsmiddelen

Een andere rol die het bodemleven vervult, is het afbreken van plantenresten tot voedsel voor de bodem. Mede hierdoor groeien de gewassen die de koeien eten. Onze koeien produceren hiervan melk, maar ook mest. En zo is de cirkel rond, want die mest is weer voedsel voor het bodemleven. We gebruiken geen kunstmest, omdat wij biologisch zijn en we op deze manier onze kringlopen zo goed mogelijk proberen te sluiten. De mest van onze eigen koeien komt namelijk op ons eigen land. Ook gebruiken wij geen bestrijdingsmiddelen.

Gezonde Bodem
bottom of page