top of page
Pagina 4.png

Leestip:

Boer doet Leven

Op initiatief van Berno Strootman, Rijksadviseur voor het Landschap, is afgelopen winter het boek “Boer Doet Leven, Portretten van landschapsboeren” verschenen. In dit boek tonen twintig boeren dat het mogelijk is om zowel voedsel als een aantrekkelijk landschap te produceren. Ook Hillekens Hoeve is prachtig omschreven en in beeld gebracht!

Boer doet Leven
Anker 1

12 maart 2021

De landbouw in Nederland staat op een keerpunt en er is steeds meer aandacht voor duurzaamheid, biodiversiteit, dierwelzijn en landschap. De roep vanuit de maatschappij en de politiek om een landbouwsector die zorgvuldig omgaat met onze aarde wordt alsmaar groter. Veel boeren willen hier wel stappen in maken, maar zij maken onderdeel uit van een complex systeem dat veranderen moeilijk maakt. Toch zijn er in Nederland een aantal pioniers bezig die laten zien dat het mogelijk is zowel voedsel te produceren als zorg te dragen voor een aantrekkelijk landschap: de zogenaamde Landschapsboeren. 


In dit boek staan deze Landschapsboeren in de schijnwerpers. Twintig boeren vertellen in tekst en beeld positieve, hoopvolle en inspirerende verhalen. Caspar Janssen en Jantien de Boer hebben een twintigtal pionierende boeren uit heel Nederland geïnterviewd en fotografen Harry Cock en Sarah Wong hebben de begeleidende foto’s geschoten. Het eindresultaat is erg goed gelukt!


Boeren van de toekomst
Bij alle boeren uit het boek is een sterke, intrinsieke motivatie terug te lezen om het anders te doen. Of ze nu gangbare akkerbouwer, biodynamische fruitteler, pluimveehouder of biologische wijnboer zijn; allemaal zijn ze ervan overtuigd dat ze beter met de natuur kunnen werken dan er tegenin moeten gaan. Ze laten zien dat het kan! Dat met behoud van productie en inkomen gezocht wordt naar een betere balans tussen bodem, plant en dier. Rentmeesterschap (hoe laat je de wereld beter achter voor je kinderen en kleinkinderen) sijpelt in alle verhalen door. 


Dit boek is zeker de moeite waard om een keer te lezen en is op diverse plekken te koop, waaronder bij Lecturis via de volgende link. In deze tijden vinden wij het ook fijn om lokale ondernemers te steunen, dus vraag ook vooral naar dit boek bij jouw lokale boekhandel.

 

Veel leesplezier en laat ons weten wat je ervan vond!

bottom of page