top of page
Pagina 4.png

Langjarige samenwerking met Staatsbosbeheer

Landbouw en natuur gaan prima samen. Sterker nog: landbouw kan niet zonder natuur! Wij werken al langere tijd volgens een natuurinclusieve bedrijfsvoering. Zo hebben we kruidenrijk grasland en agroforestry, we hebben een robuust koeienras dat volledig grasgevoerd is en we sluiten kringlopen het liefst in een straal van maximaal 15 kilometer. Passend bij deze bedrijfsvoering hebben we sinds februari 2024 een langjarige samenwerkingsovereenkomst gesloten met Staatsbosbeheer!

Samenwerking Staatsbosbeheer_edited_edited.jpg
Anker 1

12 februari 2024

Een aantal jaar geleden werkten wij samen met Brabants Landschap. Dit hield in dat wij natuur beheerden in het gebied De Pannenhoef. We hadden hier kruidenrijk grasland en graan staan en zelfs een perceel zonnebloemen. Dit alles om de natuur in dit gebied te behouden en te versterken! Het was een fijne samenwerking, maar de afstand bleek - ondanks dat de Pannenhoef grotendeels in dezelfde gemeente ligt - in de praktijk toch wat ver. Omdat we graag natuur wilden blijven beheren, zijn we gaan kijken naar eventuele andere mogelijkheden. Zo kwamen we uit bij Staatsbosbeheer.

 

Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer beheert in Nederland een erg groot oppervlak aan natuur. Omdat zij zoveel grond beheren, willen zij een deel van de grond inzetten om bij te dragen aan maatschappelijke opgaven, zoals de transitie in de landbouw. Staatsbosbeheer wil daarom langdurig samenwerken met veehouders, akkerbouwers én gemengde bedrijven. Dit sprak ons aan en we zijn de mogelijkheden gaan verkennen. Staatsbosbeheer biedt namelijk pachtcontracten voor maximaal 12 jaar aangesloten aan. Voor ons is dit erg waardevol, omdat wij zo langere tijd zeker zijn van gebruik en beheer. Wij kunnen 12 jaar lang kruidenrijk gras van deze gronden halen én kunnen werken aan het vergroten van de biodiversiteit. Het is dus niet zo dat we na een paar jaar weer andere gronden toegewezen krijgen, waardoor je weer 'opnieuw' begint.

Voorwaarden voor samenwerking

Voordat je kunt gaan samenwerken, is het belangrijk om goed kennis te maken en de ambities en doelen met elkaar te bespreken. Het is namelijk ook belangrijk dat je op je eigen bedrijf de biodiversiteit ondersteunt en het landschap onderhoudt. Ook is het voor Staatsbosbeheer belangrijk dat het bedrijf vlak bij een van hun terreinen ligt. Na een aantal goede gesprekken kwamen we tot de conclusie dat het gebied Kelsdonk / Zwermlaken wel iets zou kunnen zijn. Maar dan ben je er nog niet!

 

Om in aanmerking te komen voor natuurbeheer in samenwerking met Staatsbosbeheer is het belangrijk dat de boer een cursus volgt. Daarom heeft Jack dit jaar een achtdaagse cursus Natuurondernemer (niveau 1) gevolgd. Een intensieve cursus waarin hij meer geleerd heeft over o.a. de grondhouding voor natuur, basis ecologie, natuurkwaliteit, graslandbeheer en soortenkennis. Medio juni heeft hij deze cursus succesvol afgerond! Henri gaat deze cursus in het najaar van 2024 volgen. Jack gaat in die periode de cursus Natuurondernemer (niveau 2) volgen.

Kelsdonk / Zwermlaken

Vanuit de samenwerkingsovereenkomst mogen we - in nauwe samenspraak met boswachter Peter - 41 hectare natuur beheren. We maaien deze percelen (met een messenbalk) en bekijken per perceel en situatie wat we kunnen doen om de natuur het beste te beheren. We doen aan mozaïekbeheer, wat inhoudt dat je niet alles tegelijkertijd maait, maar juist kleinere oppervlakten op verschillende momenten. Wij zijn tot nu toe erg tevreden over de samenwerking en hopen dat dit nog lang zo blijft! 

bottom of page