Welkom

Welkom! Fijn dat u onze website bezoekt. Dit is de site van biologisch melkveebedrijf Hillekens Hoeve van Jack en Annelies Verhulst. Ons bedrijf bevindt zich in de Hillekense Polder, die is gelegen in het westelijk buitengebied van Etten-Leur. Op ons melkveebedrijf, dat officieel biologisch gecertificeerd is, hebben we zo'n 95 melkkoeien en 40 stuks jongvee op 49 hectare huiskavel en 10 hectare pachtgrond. Al het land is grasland en 1 hectare is baktarwe. Daarnaast beheren we 2 hectare natuur- en landschapselementen die we grotendeels zelf hebben aangelegd.  


In totaal hebben we zo’n 95 melkkoeien en 40 stuks jongvee. Op ons bedrijf hebben we voornamelijk Fleckviehkoeien. Dit zijn koeien van het Fleckviehras, een ras dat oorspronkelijk uit Beieren (Zuid-Duitsland) komt. Deze koeien worden getypeerd door hun witte koppen en hebben een dubbel doel. Dubbeldoeldieren hebben zowel een goede vlees- als melkproductieaanleg. Ze produceren melk vooral op basis van ruwvoer (gras). Kortom, onze koeien zijn roodbont, rond en gezond!


Natuur is eveneens erg belangrijk voor ons. Natuur in de vorm van bomen, struiken en poelen, als bouwstenen voor een prachtig landschap. Maar zeker niet minder belangrijk: natuur als manier van bedrijfsvoering. Bij alles wat we doen, hebben we respect voor de natuur en sluiten we zoveel mogelijk aan bij de natuurlijke processen. Al het grasland is ingezaaid met een mengsel van diverse grassoorten met witte en rode klavers. Zo zorgen we voor zoveel mogelijk biodiversiteit in het weiland en zorgen we ook voor de bodem. Op deze manier is biologisch eigenlijk heel logisch!